Eco&Links

Interessante premie:

Energie:

Interessante algemene websites:

  • Eco & zo is ook te vinden op: www.vinduwaannemer.be
  • Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch Bouwen en Wonen: www.vibe.be
  • Eerste hulp bij bouwgevallen: www.bouwinfo.be
  • Steunpunt Duurzaam Wonen & Bouwen: www.bouwwijs.be
  • Energiehuis Antwerpen (duurzaamheid, ecologisch en groen): www.eha.be
  • Netwerk voor (ver)bouwers & professionals bij duurzaam, energiezuinig bouwen: www.ecobouwers.be
  • Pionier Architectengroep Barchi ontwerpt gezonde en natuurlijke (stro)huizen: www.barchi.be
  • Energiebewust architecte Iris Pauwels ontwerpt ecologisch (T: 0478/544370) pauwels.iris@telenet.be
  • Kennisplatform Energieneutraal Bouwen (vroeger Passiefhuis-Platform) is een vzw met betrekking tot energiebesparing en duurzame technologische ontwikkeling www.pixii.be